Kolstad Tannlegesenter
Saupstad senter, 2 etg.
7078 Saupstad.
TLF:72 58 18 00
E-post:post@kolstad-tannlegesenter.no


VÅRE TJENESTER

Vi utfører alle typer tannbehandling som normalt gjøres i en almenpraksis.

Noen av disse er:
a. Akutthjelp
b. Undersøkelse
c. Profylakse
d. Fylling
e. Rotfylling
f. Kroner
g. Broer
h. Proteser
i. Implantater
j. Tannkjøttsbehandling
k. Estetisk tannbehandling
l. Mindre kirurgiske inngrep (for eksempel fjerning av tenner)
m. Behandling av kjeveleddsproblemer
n. Behandling av tannslitasje og syreskader på tennene
o. Henvisning til spesialister ved behov
p. Tannpleieartikler