Grete Moksnes Sæther

Tannhelsesekretær

Grete Moksnes Sæther er autorisert tannhelsesekrætar med utdannelse fra Brundalen Videregående Skole. Grete har i tillegg til tannhelsesekretær utdanningen tatt vidreutdanning og utfører en del kliniske arbeidsoppgaver. Hun har vært ansatt ved Kolstad Tannlegesenter siden 1985.