Krone- og broterapi

En krone er en tannrestaurering som benyttes i de tilfeller hvor tannen er sterkt skadet og mye av tannsubstansen er gått tapt og ikke kan repareres med en fylling.

Kroneterapi kan også være aktuelt for å korrigere estetikk (form, farge, tannstilling). En krone har forventet lengre levetid enn en tilsvarende stor fylling.

Dersom en eller flere tenner er tapt, og disse ønskes erstattet, kan en bro være et alternativ. Andre alternativer for å erstatte manglende tenner kan være delproteser eller implantater.

Ved fremstilling av en bro eller en krone sliper tannlegen aktuelle tenner slik at de får riktig form. Deretter tas en avstøpning av tennene, enten med vanlig avtrykksmateriale eller digitalt med en skanner. Avstøpningen sendes til en tanntekniker som fremstiller den individuelt tilpassende kronen eller broen. I påvente av at tannerstatningen lages hos tekniker fremstiller tannlegen en midlertidig løsning.