Behandling av kjeveleddslidelser

Kjeveleddsplager er vanlig, men ofte er dette forbigående plager. Det kan være ulike årsaker til smertene.

Ved undersøkelse av kjeveledd og muskulatur vil tannlegen kunne avhjelpe smerter ved å fremstille en individuelt tilpasset bittskinne som i kombinasjon med muskelavspenningsøvelser vil kunne bedre situasjonen.