Refusjons- og støtteordninger til tannbehandling

HELFO

Enkelte tilstander/tilfeller gir voksne rettigheter hvor folketrygden via HELFO dekker deler av utgiftene til tannbehandling. Alle våre behandlere har direkte oppgjør med HELFO slik at du ikke behøver å legge ut mellomlegget og kun betaler eventuell egenandel. Det er 15 innslagspunkter som gir rett til stønad fra HELFO (les mer på helfo.no).  Tannlegen vil vurdere om du faller inn under noen av disse tilstandene/tilfellene. Alle tannlegene hos oss har direkteoppgjør med HELFO, så du betaler selv i tilfelle kun din egenandel hos oss.

NAV:

For de som trenger økonomisk støtte for å få gjennomført nødvendig tannbehandling er det mulighet for å søke om dette hos ditt lokale NAV-kontor. NAV vil da vurdere din søknad ut i fra en økonomisk og sosial vurdering. NAV krever at du har med et kostnadsoverslag og behandlingsforslag fylt ut på eget skjema. Vi er behjelpelige med å ordne dette for deg. Som hovedregel må du selv betale for undersøkelsen og nødvendige røntgenbilder for at vi skal kunne utarbeide et behandlingsforslag.

Forsikring:

Noen har i dag tannhelseforsikring som vil dekker deler av tannbehandling. Du må selv gjøre oss oppmerksom på dette slik at vi får sendt med deg nødvendige papirer. Du må selv betale behandlingen fullt ut, men vil da i ettertid få tilbakebetalt pengene du er berettiget til fra forsikringsselskapet. Du skal også være oppmerksom på at enkelte fritids- og reiseforsikringer, forsikringer gjennom organisert idrett og lignende kan dekke tannskader. Du må også her informere oss om dette og ha korrespondanse med forsikringsselskapet selv.

Studenter medlemmer av SiT

Studenter som er medlemmer i SiT kan søke om støtte til tannhelseutgifter gjennom egen refusjonsordning (Se hjemmesiden til SiT)

 

21-24 åringer

Til og med det året du fyller 24 år dekker det offentlige 75% av tannlegeutgiftene dine hos tannleger med fylkeskommunal avtale. Kolstad Tannlegesenter har inngått en slik avtale. Du vil dermed betale 25% hos oss, så dekker fylkeskommunen resten.

Er du 20 år eller yngre må du oppsøke offentlig tannhelsetjeneste for å få tannbehandling gratis eller til redusert pris.