Behandlinger

Vi utfører alle typer tannbehandling som normalt gjøres i en allmennpraksis. Vi har alltid fokus på å yte god service og ha omtanke for våre pasienter. I tilfeller med mer kompliserte/omfattende behandlinger, som krever spesialkompetanse, samarbeider vi med flere spesialister for at du som pasient skal få den beste behandlingen.

Vi tilbyr:

Akutthjelp

Har du smerter, betennelse eller andre problemer med behov for tannlegehjelp, etterstreber vi å ta deg inn raskt for å hjelpe deg ...

Undersøkelse

Undersøkelse og jevnlig innkalling til rutinekontroll

Fyllingsterapi

Når det blir hull i en tann vil tannlegen fjerne den delen av tannen som er ødelagt.

Rotfylling

Noen ganger kan en tann være så ødelagt at nerven inne i tannen er skadet. Da er rotfylling den eneste behandlingen vi kan tilby ...

Krone- og broterapi

En krone er en tannrestaurering som benyttes i de tilfeller hvor tannen er sterkt skadet og mye av tannsubstansen er gått tapt og i...

Avtagbare hel- og delproteser

Avtagbare hel- eller delproteser er mulige løsninger dersom man mangler flere tenner.

Implantatbehandling

Implantatbehandling kan være aktuelt i de tilfeller man mangler én, flere eller alle tenner i en kjeve.

Behandling av tannkjøttsbetennelse

Tannstein og bakteriebelegg som blir liggende på tennene langs tannkjøttet vil virke irriterende og kan føre til tannkjøttbetenn...

Mindre kirurgiske inngrep

Vi utfører mindre kirurgiske inngrep, f.eks fjerning av tenner, visdomstenner, rotrester, rotspissamputasjoner og biopsi.

Behandling av kjeveleddslidelser

Kjeveleddsplager er vanlig, men ofte er dette forbigående plager. Det kan være ulike årsaker til smertene.

Snorkebehandling

Fremstilling av snorkeskinne og tannbeskyttere

Bleking av tenner

Vi fremstiller individuelt tilpassede blekeskinner for hjemmebleking.

Tannregulering

Vi tilbyr «usynlig» tannregulering med Invisalign® eller DENTiline®.