Behandling av tannkjøttsbetennelse

Tannstein og bakteriebelegg som blir liggende på tennene langs tannkjøttet vil virke irriterende og kan føre til tannkjøttbetennelse.

Dersom tannstein og belegg fjernes og tennene holdes rene vil tannkjøttbetennelsen kunne gå over i løpet av kort tid. Om tannkjøttbetennelsen ikke blir behandlet kan den utvikle seg til periodontitt. Periodontitt er en kronisk betennelsestilstand som rammer tennenes feste til kjevebenet og som kan føre til at tennene løsner.

Periodontitt krever ofte hyppigere besøk hos tannlege for dyp rens av tannstein, kontroll av tannkjøttslommer og oppfølging for å unngå videre festetap. Henvisning til spesialist kan i enkelte tilfeller være nødvendig.

Pris

Vanlig puss og tannsteinsfjerning
Debiteres etter medgått tid og utløser ikke refusjon fra HELFO

Behandling av avansert tannkjøttbetennelse (marginal periodntitt)
Debiteres etter omfanget av behandlingen og utløser refusjon fra HELFO. Ved alvorlige tilfeller henvises du til spesialist.