Undersøkelse

Undersøkelse og jevnlig innkalling til rutinekontroll

Ved en undersøkelse av tannsettet vil tannlegen se over tenner, tannkjøtt og munnhulen. Hvis det oppdages sykdomsforhold med behov for videre oppfølging og/eller behandling vil tannlegen legge en videre plan for dette. Om du ønsker fast innkalling for rutinekontroll fastsetter tannlegen innkallingsintervall som vurderes ut ifra ditt behov.