Implantatbehandling

Implantatbehandling kan være aktuelt i de tilfeller man mangler én, flere eller alle tenner i en kjeve.

Et implantat er en skrue som plasseres i kjevebeinet. Denne skruen danner forankring for en implantatbasert løsning som festes på toppen. Kronen, broen eller protesen settes inn når implantatskruen er grodd fast i beinet og står stabilt. Implantatbehandling kan utføres både i over- og underkjeven.

Vi samarbeider med kirurg for å sette inn implantatskruen(e). Deretter lager vi tannerstatningen(e) som festes til disse.

Pris

Prisoverslag gis etter konsultasjon hos tannlege. Vi samarbeider med spesialist i kirurgi for deler av behandlingen. Vi har kompetansekurs i implantatprotetikk og får refusjon fra HELFO dersom du som pasient har rettigheter til det.