Rotfylling

Noen ganger kan en tann være så ødelagt at nerven inne i tannen er skadet. Da er rotfylling den eneste behandlingen vi kan tilby for å bevare tannen.

Rotfyllingsterapi utføres med bedøvelse og er smertefritt. Tannlegen vil rense nervevevet ut av tannen. Da etterlates en kanal i tannen som fylles med et rotfyllingsmateriale. Behandlingen gjennomføres oftest på 2 seanser.

Rotfylling kan også være aktuelt som forbehandling før kroneterapi, ved traumer eller dersom tannens nerve av andre årsaker har fått betennelse som ikke er reversibel.

Etter at tannen er rotbehandlet må den restaureres igjen med en fylling eller krone.

 

Pris:

Når det gjelder prisene som presenteres i prislisten (her):
Takstene inkluderer nødvendig engangsutstyr, røntgen og bedøvelse. Fylling eller krone for å bygge opp selve kronedelen av tannen og forsegle rotfyllingen kommer i tillegg.