Ikke møtt til timeavtale

Dersom du ikke møter til din timeavtale, eller avlyser for sent, vil du bli belastet med et gebyr om vi ikke får benyttet tiden til annen pasientbehandling. Gebyret avhenger av hvor mye tid det var avsatt til den aktuelle behandlingen. For en 30 minutters avtale er gebyret kr 750,-

Timeavtale må avbestilles/flyttes senest 24 timer siste virkedag før avtalen for å unngå gebyr. Endring av timeavtale må skje pr telefon i våre telefontider.